ISOSTASI
Her gir vi mulighet til å teste ut isostatisk respons for en isbre som smelter. Dette er en enkel 2D modell hvor isen har en form som illustrert i figuren nederst. Metoden som ligger til grunn for beregningene er beskrevet i Cathles (1975).
År: 0
0 14000
Is
m
km
Litosfære
km
Astenosfære
km
1021 Pa s
Mantel
1021 Pa s

 


Isostasi er læren om likevekt i jordas øvre deler, og beskriver en av de viktigste prosessene i geologi. Litosfæren kan betraktes som et fast legeme som flyter på en seig masse (mantelen).

http://geoforskning.no/nyheter/grunnforskning/1175-isostasi-en-viktig-geologisk-prosess

 

 

Utgangspunktet for beregningene; en ismodell med variabel istykkelse og radius.

I beregningene kan du velge mellom to ulike viskositetsmodeller; uniform mantel eller modell med lavviskøs astenosfære. Du kan videre fritt variere viskositet i mantelen/astenosfæren og litosfærens elastiske tykkelse. Isostatisk respons modelleres med tidsintervall på 1000 år etter avsmelting.

Referanse
Cathles, L. M. 1975. The viscosity of the Earth's mantle. Princeton, NJ: Princeton University Press.